CRESCA - UPC

Formació

Esdesveniments

Formació

Formació especialitzada en el sector agroalimentari i mediambiental basada en  l’adquisició de competències pràctiques, ús de tecnologies i equips especialitzats, manipulació d’aliments, gestió de riscos i resolució de problemes relacionats amb els sectors. Tot sota el paradigma dels reptes de la nova revolució industrial (Indústria 4.0).

Formació especialitzada

Àrees: Ciència i tecnología dels aliments. Envasos i embalatges. Microbiología. Química i Bioquímica. Màrqueting sector agroalimentari. Salut basada en evidència. Altres.

Orientació i objectius

Formació pràctica orientada a conèixer solucions empresarials per aplicar a la indústria 4.0. Des de tecnologia blockchain fins a intel·ligència artificial, passant per IoT, robòtica, realitat augmentada, fabricació additiva… sempre amb l'objectiu de fer les empreses més competitives.

Format

Formació en línia basada en la plataforma Meet. Això ofereix accessibilitat i flexibilitat sense inversió de temps ni costos en desplaçaments; interacció i col·laboració en temps real amb el professor i els altres assistents; entre altres avantatges.
Formació
Online

Emprenedoria digital Agrotech

Nocions bàsiques que tot emprenedor digital deu conèixer per validar un projecte en el menor tiemps possible i amb metodologies

Formació
Online

Dieta Mediterrània per a tractaments contra el deteriorament cognitiu

Conèixer les bondats nutricionals i ambientals de la zona mediterrània que puguin influir favorablement per a l'abordatge terapèutic de cada situació,

Formació
Online

Els beneficis de la Dieta Mediterrània i la confecció de menús per a la restauració

Conèixer les bondats nutricionals i ambientals de la zona mediterrània que puguin influir favorablement per a l’abordatge terapèutic de cada