Responsable del tractament:
Universitat Politècnica de Catalunya · Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari. CRESCA · info.cresca@upc.edu.
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de riscos
 
Finalitats del tractament:
F006 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment).
 
Legitimació:
Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el Responsable del tractament.
 
Destinataris:
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.
 
Drets de les persones: Sol·licitar l’accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
 
Termini de conservació:
Mentre sigui necessari per a qualsevol dels següents propòsits: Legal o normatiu, Evidència jurídica, Rendició de comptes financers, Necessitats contractuals, o Patrimonials.
 
Reclamació:
Si no ha estat satisfet l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’APDCAT: apdcat.gencat.cat