Tecnología aplicada al sector agropecuario y agroalimentario: smart farming y agricultura de precisión

El smart farming y agricultura de precisión consiste en utilizar sensores (5G) y tecnologías tales como blockchain, big data, robótica/drones, IA (machine learning) e IoT en la agricultura, ganadería y cadena de sumnistro para aumentar la cantidad y la calidad de la producción, aprovechando al máximo los recursos y minimizando el impacto medioambiental.Estas nuevas tecnologías favorecen la detección temprana de plagas y enfermedades, optimizan los sistemas de riego, fertilizan y fumigan de manera eficiente y en base a la idiosincrasia medioambiental del momento.

L’AIGUA DE MAR EN L’ALIMENTACIÓ

Si coneixem avui bastant a fons l’aigua de mar, i estem avançant cada vegada més en la seva utilització, és gràcies a les seves aplicacions terapèutiques que es coneixen des de molt antic, i que van experimentar un enorme impuls entre finals del segle XIX i principis del passat segle XX gràcies al genial “terapeuta” René Quinton.

L’efectivitat de les cortines d’aire anti insectes per la indústria alimentària segons un estudi del INRA

Un equip d’investigadors francesos de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ha determinat mitjançant un estudi científic amb una colònia de 7500 abelles, que les cortines d’aire d’alta velocitat eviten l’accés d’insectes voladors a espais tancats. D’aquesta manera prevenen malalties infeccioses de transmissió i contaminació especialment en establiments i fabriques d’alimentació.