Aquest congrés manté l’objectiu plantejat en la seva primera edició celebrada el febrer del 2004: ser un espai de debat on s’aborden les novetats sobre legislació, prevenció, formació i protecció respecte aquesta malaltia.

Els aparells o equips de més risc de disseminar aquesta malaltia a l’entorn no només són les torres de refrigeració de les indústries, a les quals, sistemàticament, se les ha fet responsables de la majoria dels casos de legionel·la. També hi ha els sistemes humidificadors de l’aire a l’interior dels edificis, sistemes d’aigua sanitària calenta i freda (xarxa, dipòsits, calderes, cisternes, etc.), instal·lacions de centres hospitalaris i instal·lacions d’ús col·lectiu (dutxes, hotels, saunes, spass, etc.), instal·lacions termals i piscines climatitzades en moviment. Són, doncs, molts els sistemes que cal controlar i vigilar, per tal de poder d’evitar la dispersió del microorganisme responsable en el nostre medi ambient.

D’altra banda, hi ha un aspecte ambiental que té una importància cada vegada més gran: l’ambient interior. És a dir, aquell entorn en el qual les persones hi passen al voltant del 60% de la seva vida laboral i domèstica. En aquest sentit, cada vegada més s’implementen les tendències reivindicatives que apunten a gestionar amb rigor la qualitat ambiental a l’interior d’edificis i instal·lacions, tot fonamentant aquesta acció en criteris de seguretat, prevenció, confort i imatge, amb manifestacions individuals i col·lectives que influeixen necessàriament en les esferes empresarials, sindicals i mediàtiques.