Jornada tècnica online “Aliments del Futur”

Dia
:
hr
:
Min
:
Seg

27-11-2023

Descripció

INTRODUCCIÓ JORNADA “ALIMENTS DEL FUTUR”
La nostra alimentació està experimentant canvis dràstics, tant el refinat mercat gourmet, com l’alimentació del dia a dia.
Les principals tendències globals que afectaran els aliments en el futur se centren en un augment significatiu de la població mundial, els efectes negatius del canvi climàtic i la demanda creixent de petroli, que ha fet que s’hagi buscat un substitut en els biocombustibles, cosa que afecta negativament el conreu i el preu dels cereals.
Tots aquests aspectes faran que en el futur pròxim els aliments augmentin considerablement de preu.

Aquesta jornada està adreçada a persones dedicades al món de l’alimentació, empreses, centres de recerca, restaurants, càterings i cuiners.
Experts en aquest sector que implicarà adaptar-se als canvis que ens vindran.

Jornada ONLINE

Inici a les 10h.

Durada de les ponències 25-30 minuts​.

10:00 - 10:30 Online

Alimentació del futur, d'on venim, a on estem i quins aliments vindran

Dra. Laura Isabel Arranz

10:30 - 11:30 Online

Novels foods en base insectes: avantatges, inconvenients, reticències

Dra. Montserrat Pujolà

11:30 - 12:00 Online

Ingredients nous, noves oportunitats per innovar

Dra. Laura Isabel Arranz

12:00 - 12:30 Online

Fongs: aliments amb potencial terapèutic

Dr. Daniel Custodio

12:30 - 13:00 Online

Superfoods - fitoterapia: reptes i punts de trobada

Dr. Robert Vimbert