Els beneficis de la Dieta Mediterrània i la confecció de menús per a la restauració

Day
:
hr
:
Min
:
Sec

Descripció

Blocs dels quals constaran les jornades:

1- Desalinització: Cada cop és més comú l’ús de tecnologies de dessalinització per aprofitar l’aigua marina en aplicacions industrials i de consum. La investigació s’enfoca a fer aquests processos més eficients i econòmics.

2- Tecnologies de separació avançada: S’estan desenvolupant noves tecnologies de separació per eliminar contaminants específics i millorar la qualitat de l’aigua marina per a ús industrial i de consum.

3- Sistemes de tractament d’aigua avançats: S’estan investigant i desenvolupant tecnologies més avançades per tractar les aigües residuals i reduir l’impacte ambiental de la descàrrega d’aigües tractades al medi ambient.

4- Ús d’energies renovables: S’està fomentant l’ús d’energies renovables, com ara l’energia solar i eòlica, per alimentar els processos de dessalinització i tractament d’aigua marina.

5- Innovacions en la gestió de recursos hídrics: La gestió eficient dels recursos hídrics és cada cop més important. S’estan desenvolupant noves tecnologies i sistemes per monitoritzar i controlar l’ús de l’aigua i per predir la disponibilitat d’aigua en el futur.

Els principals objectius que envoltaran aquestes jornades, passen per:

1- Identificar les millors pràctiques per a l’ús sostenible de l’aigua marina, atesa l’escassetat d’aigua potable (investigar noves tecnologies i mètodes de tractament d’aigua salada; estratègies per reduir el malbaratament d’aigua; millorar l’eficiència en el seu ús…)

2- Analitzar les tendències i els desafiaments en l’ús de l’aigua marina, avaluant els desafiaments i les oportunitats associats amb l’ús d’aigua marina per a fins industrials i la identificació dels principals factors que influeixen en el seu ús.

3- Avaluar l’impacte ambiental de l’ús d’aigua marina, tant en termes de la qualitat de l’aigua com de la biodiversitat marina.

4- Identificar noves oportunitats per utilitzar l’aigua marina, analitzant i proposant nous productes i tecnologies que utilitzin aigua salada en lloc d’aigua dolça, des de l’agricultura a la indústria.

5- Discutir les polítiques i les regulacions relacionades amb l’ús de l’aigua marina tot avaluant la legislació existent, l’anàlisi de la seva eficàcia i la identificació d’àrees on calen canvis o millores per garantir un ús sostenible i equitatiu de l’aigua marina.

Dirigit a professionals i experts de diverses disciplines (enginyers, biòlegs, químics, ambientalistes, economistes i responsables de polítiques públiques relacionades amb l’aigua i la sostenibilitat i autoritats encarregades de la gestió de recursos hídrics).

L’abordatge d’aquest tema mereix que es faci des d’una perspectiva interdisciplinària, amb enfocaments tècnics, científics i socials, i oferir un espai per a l’intercanvi d’experiències, resultats d’investigacions i projectes innovadors que promoguin l’ús sostenible de l’aigua marina.

Divulgativa. Online.

7 hores y 30 minuts.

Esdeveniments Relacionats

No Event Found